Polityka prywatności

Polityka Prywatności /Privacy policy

TA STRONA PRZEDSTAWIA NASZĄ POLITYKĘ DOTYCZĄCĄ ZBIERANIA, UŻYTKOWANIA I UJAWNIANIA INFORMACJI OSOBOWYCH, OTRZYMANYCH Z UŻYTKOWNIKÓW STRONY.

Używamy Państwa danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia i udoskonalenia Witryny. Korzystając z naszej witryny zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using our Site you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

 UŻYTKOWANIE INFORMACJI

Podczas korzystania z naszej witryny możemy poprosić o podanie nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które mogą być używane do kontaktu z Tobą lub identyfikowania użytkownika. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: Twojego imienia i nazwiska; Informacje osobiste; Dane. Podobnie jak w przypadku wielu operatorów witryn gromadzimy informacje, które przeglądarka wysyła podczas odwiedzania naszej witryny.

Information Collection And Use

While using our Site we may ask you to provide us with certain personally identifiable information which can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to: your name; Personal Information; Log Data. Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site.

DANE LOGOWANIA

Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak komputery Internet Protocol & IP address; Typ przeglądarki; Wersja przeglądarki; Strony odwiedzone przez nas; Czas i datę wizyty; Czas poświęcony na te strony i inne statystyki. Ponadto możemy korzystać z usług zewnętrznych, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują je … Sekcja Dane dziennika dotyczy firm korzystających z usług analitycznych lub śledzenia w witrynach internetowych lub aplikacjach, takich jak Google Analytics.

Log Data

This Log Data may include information such as your computers Internet Protocol & IP address; browser type; browser version; the pages of our Site that you visit; the time and date of your visit; the time spent on those pages and other statistics. In addition we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this … The Log Data section is for businesses that use analytics or tracking services in websites or apps, like Google Analytics.

KOMUNIKACJA

Możemy używać Twoich danych osobowych, aby skontaktować się z Tobą w biuletynie; Materiały marketingowe lub promocyjne i inne informacje.

Communications

We may use your Personal Information to contact you with newsletters;  marketing or promotional materials and other information.

CIASTECZKA

Pliki cookie to pliki o małej ilości danych, które mogą zawierać anonimowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny i zapisywane na dysku twardym komputera. Podobnie jak w przypadku wielu witryn internetowych, używamy “plików cookie” do zbierania informacji. Możesz nakazać Twojej przeglądarce odrzucenie wszystkich plików cookie lub wskazanie, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie używać niektórych części naszej witryny.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your computers hard drive. Like many websites, we use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przekazywania przez Internet lub metoda elektronicznej pamięci masowej nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać akceptowalnych w handlu środków służących do ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa ze względu na charakter procesu.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security due to the nature of the process.

ZMIANA  POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 13 maja 2016 roku i pozostanie w mocy z wyjątkiem zmian w jej przepisach w przyszłości, które będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i należy okresowo sprawdzać niniejszą Politykę Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmian w Polityce Prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie modyfikacji i wyrażenie zgody na przestrzeganie i zmodyfikowanie Polityki Prywatności. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej Polityce Prywatności, powiadomimy Cię za pośrednictwem adresu e-mail, pod który nam podałeś lub umieszczając wyraźne zawiadomienie w naszej witrynie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami!

Changes To This Privacy Policy

This Privacy Policy is effective as of March 31st, 2016 and will remain in effect except with respect to any changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this page. We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this Privacy Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy. If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email address you have provided us, or by placing a prominent notice on our Site.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us!