Porozumienie stron

POROZUMIENIE

REGULACJA WARUNKÓW

Kupujący wyraźnie zgadza się, że PODSUMOWANIE zamówienia sprzedaży stanowi całkowitą zgodę dotyczącą zakupu produktów wymienionych na fv. Zamówienie nie podlega dodatkowym warunkom i zmianom.

AKCEPTACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedający może zaakceptować zamówienie  nabywcy  i zobowiązać się do dostarczenia właściwych Towarów zgodnie z niniejszymi warunkami albo w wyniku np. niedostępności towaru i braku możliwości zrealizowania zlecenia, zaproponować inne opcję bądź zwrócić przelane pieniądze.

CENY

Wszystkie ceny podane są w polskich złotych . Nabywca jest odpowiedzialny za wszelkie podatki lub opłaty administracyjne nałożone na sprzedaż i wysyłkę produktu. Nabywca nie ma prawa do rozliczania żadnych należnych kwot w ramach niniejszej kwoty z tytułu jakichkolwiek kwot, które mogą stać się należne Sprzedającemu na mocy innej umowy.

DOSTAWA

Jeśli nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie terminy dostaw to ,,szacowane” terminy – Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich  starań w celu dostarczenia  Produktu w przewidzianym terminie; Jednak w żadnym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty, straty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niedostarczenia Produktu w określonym terminie.

TRANSPORT I RYZYKO STRATY

Produkty wysyłane są za pomocą Poczty Polskiej i Kuriera Dpd. Sprzedawca nie ponosi kosztów za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej dostawy. Wysyłki kurierskie dpd są dodatkowo ubezpieczone i zawsze można wnieść o przysługującą reklamację. Nabywca ma obowiązek poinformowania kuriera o uszkodzeniu paczki.

ANULOWANIE

Jeśli nabywca nie odbierze przesyłki od przekaźnika, a zapłacił przelewem za paczkę i prosi o zwrot pieniędzy -> otrzymuje zwrot pomniejszony o koszt dostawy w jedną i drugą stronę.  Sprzedawca nie akceptuje anulowania zamówień specjalnych produktów niestandardowych: WSZYSTKIE AKCESORIA W NASZYM SKLEPIE SĄ SZYTE NA ZAMÓWIENIE NABYWCY- NIE POSIADAMY MAGAZYNU.

PODATKI

Nabywca jest odpowiedzialny za wszelkie podatki lub prowizje  nałożone na sprzedaż lub wysyłkę produktu. Każda taka opłata podatkowa zostanie dodana do całkowitej kwoty faktury.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sprzedający gwarantuje, że zakupiony Produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w momencie dostawy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nabywca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że odpowiedzialność sprzedającego za wszelkie roszczenia dotyczące produktów nie przekracza kwoty zapłaconej przez kupującego za produkty na podstawie faktury. Ograniczenia dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego wynikające z niniejszej umowy będą obowiązywać, nawet jeśli odpowiedzialność sprzedającego jest w całości lub w części zaniedbana. Wszelkie działania dokonane przez Kupującego lub jego następców lub przypisane z tytułu naruszenia tego dokumentu muszą zostać rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku od momentu naliczenia przyczyny.

ZWROT

Po dostarczeniu Produktu Kupujący ma pięć dni na sprawdzenie Produktów  i powiadomienie Sprzedającego na piśmie o wadliwych towarach lub innej przyczynie odrzucenia. Kupujący zgadza się, że pięć (5) dni zapewnia Nabywcy możliwość sprawdzenie Produktu. Takie powiadomienie powinno określać każdą przyczynę odrzucenia Produktu. Niewykorzystanie przez Kupującego produktu w ciągu tego pięciu (5) dni stanowi zrzeczenie się prawa Kupującego do kontroli oraz bezwarunkową i nieodwołalną akceptację Produktu przez Kupującego.